Säännöt

Mitkä säännöt showpainissa pätevät? Onko siinä sääntöjä? Laji eroaa tavallisesta painista useilla tavoilla; näistä otteluiden ennaltakirjoitettu luonne on ehkä se merkittävin.

Ammattilaispainin sääntöjä tutkimalla tarkemmin nousee lisää eroja esiin. Lyöminen on sallittua, kunhan painija käyttää avokämmentä (ei siis suljettua nyrkkiä). Potkun saa suorittaa ainoastaan päkiällä. Ottelun voi hävitä vastustajan painaessa ottelijan hartiat mattoon, luovutuksella, diskauksella tai uloslaskulla. Säännöt ja ottelun loppumistavat voivat vaihdella ottelumuodosta riippuen.

Mattoon painettaessa (pinfall, selätys) painijan molempien hartioiden on koskettava mattoon samalla kun tuomari iskee mattoon kolme kertaa.

Luovutuksessa (submission) painija joutuu yleensä nilkka-, ranne- tai jalkalukkoon, ja luovuttaa iskemällä kämmenellä mattoon toistuvasti. Tajunnan menetys kuristusotteessa katsotaan tyrmäykseksi. Tuomari määrittää tajunnan menetyksen tavallisesti nostamalla rannetta ja pudottamalla käden alas. Mikäli pudotus toistuu kolme kertaa ilman, että ottelija jaksaa estää käden putoamisen, hänen katsotaan olevan tajuton.

Uloslasku (countout) tapahtuu silloin, kun ottelija ei ehdi palata kehään tuomarin laskettua kymmeneen (Japanissa tuomari laskee 20:een asti). Jos molemmat painijat makaavat liikkumattomina, tuomari alkaa laskea kymmeneen. Lasku keskeytyy, jos toinen painijoista ehtii nousta polvilleen. Mikäli näin ei tapahdu, ottelu katsotaan tasapeliksi.

Ote on irroitettava, mikäli ottelija koskettaa köysiä millä tahansa kehonosalla. Tätä sääntöä käytetään usein lukoista ja kuristusotteista irroittautumiseen. Lisäksi ottelija voi laittaa jalkansa köydelle, jolloin hän ei häviä vaikka hartiat olisivat painettuina mattoon.

Seuraavat rikkomukset johtavat diskaukseen:

– Otetta ei irroiteta vastustajan pidellessä köysistä, samalla kun tuomari laskee viiteen.
– Vastustajan piteleminen tai pureminen kauemmin kuin viiteenlaskuun asti.
– Toistuvat lyönnit suljetulla nyrkillä, viiteen mennessä.
– Mikä tahansa ottelun ulkopuolinen häiriö.
– Vastustajan lyöminen jollain esineellä. Vastustajan iskeminen jotain esinettä vasten ei kuitenkaan tavallisesti johda diskaukseen.
– Suora isku vyön alle.
– Tuomarin kimppuun käyminen.
Käytännössä näitä sääntöjä rikotaan jatkuvasti ilman diskausta, koska tuomaria “häiritään” eikä hän näe rikkomusta. Lähes aina tuomarin täytyy nähdä rikkomus omin silmin voidakseen määrätä diskauksen, ja tuomarin päätös on lähes aina lopullinen. On suhteellisen tavallista, että tuomari itse “tyrmätään” otteluissa; tällöin kaikki keinot ovat sallittuja kunnes tuomari tulee “tajuihinsa” tai uusi tuomari tulee kehään. Tätä juonenkäännettä käytetään usein muuttamaan ottelun suunta täysin päinvastaiseksi.

Tuomarilla on viimeinen sana kaikissa otteluissa, ja tehdyn päätöksen voi kumota ainoastaan kyseinen tuomari. (Tavallisesti) edes omistajilla ei ole vaikutusvaltaa päätöksiin. Mutta kuten vapaapainissa on tapana, näitäkin “sääntöjä” voidaan muuttaa mikäli senhetkinen tarina niin vaatii.

Teksti pohjautuu Wikipediasta löytyvään artikkeliin, ja on lisensoitu GNU Free Documentation Licensen mukaisesti.

Katso myös...

Vastaa